Είστε εδώ

Jackson Shirley, «Η κλήρωση», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 27-36