Είστε εδώ

Μόσχος Μιχάλης, «Δύο ποιήματα. Χορευτές», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 25