Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Πρόσθεσες τη χειρονομία που έλειπε», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 17-18