Είστε εδώ

Σκαμπαρδώνης Γιώργος, «Η εικόνα που μ' έδερνε», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 10-12