Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Επτά ποιήματα. Μνήμη», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 7