Είστε εδώ

«Λέλη Μπέη, Ώρα ζωής», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. (οπισθόφυλλο)