Είστε εδώ

Το Τραμ, «Ανακοίνωση για τους ερασιτέχνες φωτογράφους», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 136