Είστε εδώ

«Παιδική σειρά Νεφέλης», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 113