Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Οι ποιηταί της Θεσσαλονίκης απαγγέλουν», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 112