Είστε εδώ

Κάτος Γιώργος, «Σκαλωμαρία. Λέξεις και Ήχοι», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 111