Είστε εδώ

Κάτος Γιώργος, «Σκαλωμαρία. Η Γαλλική εκφορά του κουλτουριάρη», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 109-110