Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Δύο νέοι κατασκευαστές λαϊκών οργάνων στη Διαγώνιο», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 106-107