Είστε εδώ

Χαριζάνης Γιώργος, «Στάσεις. Παρουσίαση. 100 χρόνια βιβλιοπωλείο Μόλχο», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 101-105