Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Les demoiselles d'Avignon», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 99