Είστε εδώ

Καζάζη Σοφία, «Στάσεις. Εικαστικά. Αναδρομική έκθεση του Τάσσου στο Βαφοπούλειο πνευματικό κέντρο. Τα χαρακτικά του καλλιτέχνη-αγωνιστή (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1987)», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 93-95