Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Μελέτη. Δημήτρη Σταμέλου, Η Δωρίδα στην Τουρκοκρατία. Μελέτη, Εκδόσεις Γλάρος, Αθήνα 1986, σελ. 182», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 92-93