Είστε εδώ

Καλούτσας Τάσος, «Στάσεις. Πεζογραφία. Γιώργου Β. Κάτου, Τα καλά παιδιά. Διηγήματα, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1987, σελ. 103», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 83-87