Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Νίκος Μπακόλας», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 70