Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βασίλης Π. Βασιλικός», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 65