Είστε εδώ

Μέντης Παναγιώτης, «Η Μπελίνα», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 21-24