Είστε εδώ

Παπαγιάννης Βασίλης, «Πέντε ποιήματα. Στη θέση ενός παιδιού», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 10