Είστε εδώ

Ζακυθηνός Αλέξης, «Τέσσερα ποιήματα. Κριτικό υστερόγραφο», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 9