Είστε εδώ

Μπακόλας Νίκος, «Το ταξίδι που πληγώνει (2)», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 6-8