Είστε εδώ

«Εκδόσεις Υάκινθος», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 213