Είστε εδώ

«Μόλις κυκλοφόρησαν από τον Υάκινθο: Περικλής Σφυρίδης, Μισθός ανθυπιάτρου, Τόλης Καζαντζής, Καταστροφές», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 209