Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ντίνος Χριστιανόπουλος και Περικλής Σφυρίδης]», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 166