Είστε εδώ

Χονδρός Θανάσης,Κατσιάνη Αλεξάνδρα,Τραγόπουλος Ντάνης,Καπατζάς Γιάννης, «Δημοσιοϋπαλληλικό Ρετιρέ …Τελετή Ταφής Μηνυμάτων για το Μέλλον», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 160-164