Είστε εδώ

Seifert Jaroslav, «Ποιήματα. Η κιονοστοιχία στα Κάρλοβυ Βάρυ (Να είσαι ποιητής, 1983)», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 115-116