Είστε εδώ

Boissonnas Frédéric, «Το εσωτερικό της Ροτόντας μόλις αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 87