Είστε εδώ

Thomas Dylan, «Πέντε ποιήματα. Έχω ποθήσει να ξεφύγω», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 78-79