Είστε εδώ

Συνοδινός Μάκης, «Μάιος με σαντιγύ», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 42-48