Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «Το πολιτιστικό Αγρίνιο», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 33