Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «Οι μυρουδιές», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 32