Είστε εδώ

Βέης Γιώργος, «Κερί στον άνεμο. Του δωρητή», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 17-18