Είστε εδώ

Καρβέλης Τάκης, «Ο φόβος του τερματοφύλακα», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 9