Είστε εδώ

Λάσκαρης Χρίστος, «Λαϊκός συνοικισμός», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 3