Είστε εδώ

«##», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 2