Είστε εδώ

«On the road», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 143