Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο Ka-Spel σε χαρακτηριστική έκφραση», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 143