Είστε εδώ

Σπύρου Φάνης, «Σκαλωμαρία. Κ.Θ.Β.Ε. συνέχεια», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 137-138