Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Πεζογραφία. Κώστα Λογαρά Ύποπτοι δρόμοι. Πεζογραφήματα. Εκδόσεις Σιγαρέτα, Αθήνα 1986, σελ. 90», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 125-126