Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Ποίηση. Μανόλη Ξεξάκη Κάτοπτρα μελαγχολικού λόγου. Ποιήματα. Εκδόσεις Μπαρμπουνάκης, Αθήνα 1987, σελ. 76», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 121-124