Είστε εδώ

Seifert Jaroslav, «Ποιήματα. Τριανταφυλλί (Τα χέρια της Αφροδίτης, 1936)», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 86