Είστε εδώ

Seifert Jaroslav, «Ποιήματα. Εκατό φορές τίποτε (Ένα μήλο απ' την ποδιά, 1933)», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 84