Είστε εδώ

Seifert Jaroslav, «Ποιήματα. Ο φρεσκοζωγραφισμένος πίνακας (Το ταχυδρομικό περιστέρι, 1929) », Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 78