Είστε εδώ

Τσαουσάκης Γιώργος, «[Από τη σειρά με γενικό τίτλο Καλοχώρι]», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 71