Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γιώργος Τσαουσάκης», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 69