Είστε εδώ

Pynchon Thomas, «Εντροπία», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 57-67