Είστε εδώ

Θωμαΐδη Ναταλία, «[Άτιτλο]», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 52