Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τραμ, έλληνες ζωγράφοι. Θωμαΐδη», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 49